Menu Sluiten

Prijzen en vergoedingen

  • Intakeconsult  (1,5 – 2 uur), inclusief irisdiagnose:          € 95,-
  • Vervolgconsult (1 uur)                                                      € 75,-
  • Massage 60 minuten                                                        € 65,-
  • Massage 45 minuten                                                        € 50,-
  • Massage 30 minuten                                                        €40,-
  • Stoelmassage  15/30 minuten                                         €15/30,-*
  • Losse irisanalyse                                                               € 65,-
  • Losse voedingsanalyse/advies                                         € 65,

* Voor bedrijven kunnen aangepaste tarieven worden gehanteerd.

Ik ben als therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging CAT. In veel gevallen wordt een consult bij een erkend  natuurgeneeskundig therapeut (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar wanneer je een aanvullende verzekering hebt.  Zie voor vergoedingen: https://catvergoedbaar.nl/

 

DISCLAIMER

Alleen individuele en curatieve therapie worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Annemarie van Hees  is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij  zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik  uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Annemarie van Hees. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Annemarie van Hees.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Annemarie van Hees kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Annemarie van Hees attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Klachten.

Als u niet tevreden bent
Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Ik heb een klacht, wat nu? | GAT (gatgeschillen.nl)